برنامه ريزی توليد و عمليات اجرائي و افزايش بهره وری کسب و کار

برنامه ريزی توليد و عمليات اجرائي و افزايش بهره وری کسب و کار
برنامه ريزی توليد و عمليات اجرائي و افزايش بهره وری کسب و کار
مشاوره و اجرای برنامه ريزی توليد و خدمات مديريتی برای هموار کردن مسير رسيدن به اهداف کسب و کار ، کاهش هزينه ها ، افزايش بهره وری ، بهينه سازی عمليات و افزايش ارزش افزوده فرايند های کسب و کار توسط نرم افزار های پيشرفته پذيرفته ميشود .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۷ : ۱۲ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.