برنامه ريزی استراتژی و توليد و عمليات اجرائي و افزايش بهره وری کسب و کار

برنامه ريزی استراتژی و توليد و عمليات اجرائي و افزايش بهره وری کسب و کار
برنامه ريزی استراتژی و توليد و عمليات اجرائي و افزايش بهره وری کسب و کار
آماده به کار / مشاوره و اجرای برنامه ريزی استراتژی و توليد و خدمات مديريتی برای هموار کردن مسير رسيدن به اهداف کسب و کار ، کاهش هزينه ها ، افزايش بهره وری ، بهينه سازی عمليات و افزايش ارزش افزوده فرايند های کسب و کار و مهندسی مجدد فرايند ها توسط نرم افزار های مقتضی پذيرفته ميشود ..

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۴۵ : ۴۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.