نیاز به سرمایه گذار مواد غذایی

نیاز به سرمایه گذار مواد غذایی
نیاز به سرمایه گذار مواد غذایی
کارخانه تولیدی مواد غذایی معتبر نیازمند 500 میلیون سرمایه با چک و تضمین و پشتوانه سند زمین تهران می باشد
09122930147 66927158

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ ۵۵ : ۳۵ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.