نظافت آموزشگاه، روزانه یک ساعت کارِ سبک

یک نفر آقا جهت کار نظافت در 7 روزِ هفته از شنبه الی جمعه هستیم. فرد مورد نیاز باید هر روز صبح از ساعت 8 الی 9 صبح در آموزشگاه حضور داشته باشد. کارِ مورد نظر بسیار سبک است و یک ساعته انجام میگیرد.
کار مورد نظر طی کشیدن 2 دستشویی و 2 آبدار خانه، تعویض کیسه های سطل آشغالهای پر شده و مرتب کردن صندلی هاست. این کار روزانه حدود یک ساعت وقت میگیرد و به عنوان یک شغل جانبی میتواند مناسب باشد.
بسیار مهم است که محل زندگیِ فرد مورد نظر، نزدیک آموزشگاه باشد تا بتواند در اسرع وقت خود را برساند و مشکلاتی اعم از ترافیک و دوری راه و ... نداشته باشد.
حقوق در نظر گرفته شده برای این کار سبک که حدود 7 ساعت در هفته وقت میگیرد، 300.000 تومان میباشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ ۴۶ : ۲۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.