مهندس مکانیک

مهندس مکانیک
مهندس مکانیک
یک شرکت مهندس مشاور رتبه یک
جهت جایگزینی در صلاحیت به یک مهندس مکانیک ترجیحاً بازنشسته
با حداقل 10 سال سابقه کار مفید تاسیسات در مهندس مشاور نیاز دارد .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ ۳۴ : ۰۳ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.