تامین سرمایه واحدها و بنگاههای اقتصادی تاسقف 200 میلیون تومان

تامین سرمایه واحدها و بنگاههای اقتصادی تاسقف 200 میلیون تومان
تامین سرمایه واحدها و بنگاههای اقتصادی تاسقف 200 میلیون تومان
اینجانب دارای اندک سرمایه ای که حاصل فعالیت در طول بیست سال میباشد را دارا میباشم که مبلغ آن حداکثر دویست میلیون تومان میباشد و حاضر هستم این مبلغ را در فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کنم و خودم نیز مشغول فعالیت باشم چرا که بنده حدودا یکسال هست بیکار میباشم و میخواهم علاوه بر سرمایه گذاری برای بنده نیز اشتغال فراهم شود .
البته بنده تقریبا بیست سال سابقه مالی و مدیریت مالی را دارم و در این زمینه نیز میخواهم در آن محیط فعالیت کنم و از حقوقی نیز برخوردار باشم البته اگر اموری غیر از تخصص بنده نیز باشد حاضر به همکاری هستم .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ ۴۵ : ۴۱ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.