مهندس برق آقا

مهندس برق آقا
مهندس برق آقا
مهندس برق آقا
آشنا با تاسیسات برقی و سیستمهای جریان ضعیف جهت کار
در دفتر و نظارت پروپه نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۰۸ : ۴۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.