منشی مطب زیبایی

منشی مطب زیبایی
و لیزر
ساعتکاری ۱۳ الی ۲۰
حقوق یک میلیون

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۲۷ : ۰۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.