سمندLX مدل ۸۳

سمندLX مدل ۸۳
سمندLX مدل ۸۳
سمندLX مدل ۸۳
نقره ای
کارکرد ۱۴۵ هزار تا
سند دست اول
فنی و اتاق سالم
تخفیف بیمه ۱۰ سال

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۴۴ : ۳۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.