خدمات مالیاتی هیربد ارقام

خدمات مالیاتی هیربد ارقام
خدمات مالیاتی هیربد ارقام
خدمات مالیاتی شرکت هیربد ارقام
مشاوره مالیاتی- تحریر دفاتر - دفاعیه مالیاتی- تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
02187761135
09360175683
تعرفه:
مشاوره و تنظیم اظهارنامه عملکرد سالیانه 000 100 تومان
مشاوره و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده 000 200 تومان
کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی الرأس محاسبه می‌گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می‌نمایند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نمایددر صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارایه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه مینمایدطبق قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر ملزم به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات می‌باشند:
1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران
۲– هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
3– هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۳۱ : ۳۳ : ۰۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.