لکسوس es

لکسوس es250
2014 نیمه فول سفید داخل کرم
کارکرد ۴۷ هزار فقط مصرف کننده ۲۲۵ میلیون

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۴۸ : ۴۷ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.