جک j5

جک j5
سفید مدل ۹۴
اتومات سند دست اول
بیمه یکسال کارکرد ۵۰ هزارر مناسب مصرف کننده

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰ : ۱۸ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.