کیا اسپورتیج فروش

کیا اسپورتیج
سفید آخر ۲۰۱۰
فول شرکتی اتوماتیک کارکرد ۹۰ هزارتا بدون رنگ و تصادف
استثنایی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵ : ۰۶ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.