استخدام کارگر ماهر صحافی

کارگر ماهر
اوپراتور چسب گرم
و برشکار و تاکن خانم و آقا نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۳۶ : ۴۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.