سرمایه گذار در شرکت بازرگانی

سرمایه گذار در شرکت بازرگانی
سرمایه گذار در شرکت بازرگانی
نیازمند به یک سرمایه دار به عنوان شریک در ثبت شرکت بازرگانی
برای ثبت شرکت بازرگانی نیاز به حداقل دو نفر می باشد.
دارای طرح توجیهی
برای شروع همکاری نیاز به ۱۳۰ میلیون سرمایه
واردات مواد غذایی مثل کنجد و....

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۳۷ : ۵۸ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.