پيك موتوري نيمه وقت

پيك نيمه وقت تهيه غذا محدوده جنت اباد ساعت كار ١٢:٣٠ تا ١٦:٣٠ روزي ٣٠ هزار تومان
همه روز به غير از تعطيلات

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹ : ۱۷ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.