اپیلاسیون کار زن

به یک اپیلاسیونکار خانم حرفه ای
فوری نیازمندیم
پورسانت بالا با مشتری و بدون مشتری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۵۰ : ۲۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.