کامیون(تک) آتکو سینه اکسوری

کامیون تک آتکو سینه اکسوری
کامیون(تک) آتکو سینه اکسوری
فنی سالم - تخفیف بیمه کامل - 10 ماه بیمه - اتاق عقب نو - 8 دنده آکسوری-سینه آکسوری - ماشین در حد نو

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱ : ۵۷ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.