اجرای هر گونه طراحی و بازسازی منازل و ادارات

اجرای هر گونه طراحی و بازسازی منازل و ادارات
اجرای هر گونه طراحی و بازسازی منازل و ادارات
تیم مهندسی گابیون(که دراداره ثبت شرکتهانیزبثبت رسیده)باهدف طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان, بازسازی ساختمان، تعمیرات ساختمان، پیمانکاری ساختمان,نوسازی ساختمان, بازسازی منازل قدیمی, بازسازی ساختمان ادارات و پیمانکاری راه وساختمان ومحوطه وموسسات,ازسال1387فعالیت خودرا بطور جدی شروع کردوباتوسعه فعالیتهای خوددرزمینه صنعت ساختمان روندپیشرفت وترقی خودرابحمدالله بخوبی طی نمودوتوانست باحفظ سرمایه مالکین وشناخت نیازهای یک خانواده وایجادمحیط رویایی وآرامش بخش مسیرکوتاهتری جایگزین ساختوسازپرهزینه ارائه دهد.درحال حاضراین تیم بابهره گیری ازمهندسین عمران وطراح باتجربه،معماران ماهر،استادکاران زبده ساختمانی ودراختیارداشتن اکیپ های قوی ساختمانی وتجهیزات وابزار های جدیدساختمانی(بجهت پایین آوردن هزینه ساخت وساز) ونیروهای اجرایی متخصص توانایی انجام واجرا پروژه های ساختمانی وپیمانی رادارد.
"بازدید رایگان جهت کلیه مناطق تهران"
"با بازدید از وب سایت ما به طور کامل در جریان نحوه اجرای پروژه های بازسازی ما قرار خواهید گرفت"
02177681593
GabionETeamir
instagram: GabionETeam
GabionETeam@outlook.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۴ : ۰۵ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.