جوانی هستم جویای کار .صداقت در کار سرمایه است.همراه بیمه.

جویای کار هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۳ : ۲۲ : ۰۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.