جوانی هستم جویای کار .صداقت در کار سرمایه است.همراه بیمه.

جویای کار هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۱ : ۴۲ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.