پرداخت سرمایه به کارمندان دولت تا 15 میلیون

پرداخت سرمایه به کارمندان دولت تا سقف 15 میلیون تومان بازپرداخت طی 10 چک 2250. ماه به ماه
کارمزد من سه میلیون که از روی پول کسر میشود
هیچ پیش پرداختی نمیگیریم
09122588921

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۰ : ۱۲ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.