پرداخت سرمایه به کارمندان دولت تا 10 میلیون

پرداخت سرمایه به کارمندان دولت تا سقف 10 میلیون تومان بازپرداخت طی 24 چک 900 ماه به ماه
کارمزد من دو میلیون که از روی پول کسر میشود
هیچ پیش پرداختی نمیگیریم
09122588921

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ۲۸ : ۳۴ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.