تدريس شيمی و رياضی تقويتی و کنکور خصوصی و نيمه خصوصی

تدريس شيمی و رياضی تقويتی و کنکور خصوصی و نيمه خصوصی
تدريس شيمی و رياضی تقويتی و کنکور خصوصی و نيمه خصوصی
تدريس خصوصی شيمی و رياضی تقويتی تا کنکور به صورت خصوصی و نيمه خصوصی همراه با حل مسئله و ارائه تست و انجام آزمونهای آزمايشی پذيرفته ميشود. .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ۴۸ : ۱۲ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.