واگذاری شرکت فعال و قرارداد انحصاری واردات دارو

واگذاری شرکت فعال و قرارداد انحصاری واردات دارواز چندشرکت معتبر خارجی(قرارداد توزیع انحصاری منطقه ای اتاق بازرگانی بین المللی با شرایط ویژه) برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید(قراردا د متعلق به بازرگانی جهان ارا)
( -قرارداد انحصاری واردات دارو از چند شرکت خارجی تحت قرارداد انحصاری اتاق بازرگانی بین المللی با تنوع بیش از 500 قلم دارو و20 نوع داروی کم یاب و8 نوع داروی نایاب در منطقه خاورمیانه از شرکت های بزرگ معتبر داروسازی خارجی به شرکت معتبر ایرانی واگذار میگردد .قرارداد در حال حاضر امضا شده وگواهی های لازم بین المللی اخذ گردیده است وشرکت فعال است)کلیه پیشنهاد ها قابل مذاکره وتعامل است-مبلغ پایه 160 میلیارد ریال- تماس از طریق ایمیلAtlascompany964@gmail.com ,pooria.hamidi@yahoo.com

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۷ : ۲۵ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.