مترجم زبان چینی خانم (فنی و بازرگانی)

مترجم زبان چینی خانم فنی و بازرگانی
مترجم زبان چینی خانم (فنی و بازرگانی)
اینجانب سودا سیامی با سابقه 6 سال فعالیت در امور ترجمه جهت آموزش و نصب دستگاه، مذاکرات تلفنی با شرکتهای چینی جهت امور بازرگانی در شهرهای مختلف ایران می باشم. آشنایی با زبانهای ترکی و انگلیسی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ۴۵ : ۵۰ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.