نرم افزار چک یار پردیس (مدیریت و یادآوری چک ها به همراه چاپ چک)

نرم افزار چک یار پردیس مدیریت و یادآوری چک ها به همراه چاپ چک
نرم افزار چک یار پردیس (مدیریت و یادآوری چک ها به همراه چاپ چک)
رایگان!!! رایگان!!! رایگان!!!!! ............ دانلود از http://www.bartaransystem.ir/products/cyp2 ................ نرم افزار چک یار پردیس نرم افزاری یکپارچه برای پیگیری چک های پرداختی و دریافتی شما می باشد که علاوه بر پیگیری آخرین وضعیت چک های شما و یادآوری موعد سر رسید آنها، امکان چاپ سیستمی چک بجای نوشتن دستی را نیز فراهم می کند. در این نرم افزار همچنین امکان ثبت پرداخت ها و دریافت های نقدی نیز علاوه بر چک گنجانده شده تا بتوانید گزارشی از گردش حساب طرف حساب ها (مشتریان یا فروشندگان) خود را نیز در هر لحظه در اختیار داشته باشید.................علاوه بر قابلیت پیگیری چک های پرداختی و دریافتی خود، می توانید پس از ثبت چک پرداختی در نرم افزار، آن را بر روی برگه چک نیز چاپ کنید. بدین ترتیب نیازی به دست نویسی چک نبوده و امکان تغییر در مشخصات چک نیز برای سایر افراد امکان پذیر نمی باشد که این امر علاوه بر زیبایی چک های پرداختی شما، احتمال اشتباه و خط خوردگی و سایر موارد را کاهش داده و از سوی دیگر امنیت بیشتری نیز برای چک های شما فراهم می کند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ۰۵ : ۳۵ : ۰۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.