گواهينامه رانندگي بين المللي

گواهينامه رانندگي بين المللي
گواهينامه رانندگي بين المللي
گواهینامه رانندگی بین المللی 20 ساله از آمریکا

گواهینامه رانندگی بین المللی از نوع plain می باشد (فقط جنس کارت متفاوت است و دفترچه های مشابه می باشد و نوع گواهینامه هیچ ارتباطی با اعتبار گواهینامه ندارد)

دارای دفترچه و کارت دارای چیپ مغناطیسی برای ذخیره اطلاعات

اعتبار در 196 کشور

دارای مهر برجسته

عدم نیاز به صرف وقت جهت تمدید در هر سال

ترجمه گواهینامه به چند زبان

زمان صدور 20 روز کارینکات قابل توجه متقاضیان :

نکته اول :

گواهینامه رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ایران و یا خارج از کشور شما می باشد و به منزله کارت شناسایی مانند کارت ملی و ... نمی باشد

نکته دوم :

گواهینامه بین المللی رانندگی نمی توانید پلاک ماشینتان را بین المللی کنید و باید حتما گواهینامه های رانندگی بین المللی سازمان اتومبیل رانی را تهیه کنید

نکته سوم:

گواهینامه رانندگی بین المللی بدون امضا شخص دارنده در زیر عکس ایشان فاقد اعتبار می باشد

نکته چهارم:

به همراه داشتن گواهینامه معتبر رانندگی مربوط به کشور محل سکونت دارنده گواهینامه در کنار این گواهینامه الزامی می باشد

نکته پنجم:

گواهینامه بین المللی رانندگی در کلیه کشور های طرف قرارداد با این شرکت (نام کشور های طرف قرارداد در ادامه قید شده است )، به غیر از کشور محل صدور گواهینامه اصلی دارنده آن معتبر می باشد .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۹ : ۳۶ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.