واگذاری رتبه آماده پیمانکاری

واگذاری رتبه 5 تاسیسات
واگذاری رتبه 5 آب و ساختمان(ابنیه(
واگذاری رتبه 5 آب و تاسیسات
واگذاری رتبه 5 راه
واگذاری رتبه 5 آب و برق
واگذاری رتبه 5 ابنیه تهران
واگذاری رتبه 5 راه و ساختمان تهران
واگذاری رتبه 4 ابنیه تهران
واگذاری رتبه 3 ابنیه (ساختمان)
واگذاری رتبه 2 ابنیه (ساختمان)
واگذاری رتبه 1 راه و 1 ساختمان (ابنیه)
و
09129567351 خانم جمعه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ ۵۲ : ۵۷ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.