اظهارنامه عملکرد و دفاتر قانونی 96

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی اظهارنامه عملکرد و دفاتر قانونی و بیمه مالیات حقوق . ارزش افزوده و گزارش فصلی . حسابداری جاری روزانه و.......توسط مدیر مالی 15 سال سابقه کار

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۴۰ : ۳۷ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.