باربری سازمان آب/باربری سازمان برنامه

باربری سازمان آب باربری سازمان برنامه
باربری سازمان آب/باربری سازمان برنامه
حمل اثاثیه منزل به صورت شبانه روزی با کادر مجرب و کامیونت های مسقف فلزی با کد تخصصی 861
ارسال وانت نیسان و وانت پیکان و کارگر ماهر و ورزیده بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی هفتگی
حمل بار و اثاثیه منزل به شهرستان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.