بازسازی کف سرویس با مصالح

بازسازی کف سرویس با مصالح
بازسازی کف سرویس با مصالح
موسسه فنی و ساختمانی سرپناه۲۰۰۰
اجرا و پشتیبانی کلیه کارهای ساختمانی
بازسازی،تعمیرات،بنایی
مصالح،تخریب،حمل
کلی و خرده کاری
بازسازی کف سرویس با مصالح
عایق کاری و رفع نم بدون تخریب
کاشی کاری،سنگ،گچ،سیمان و ...
لوله کشی و تعمیرات اب و فاضلاب
کیفیت و هزینه رقابتی
۴۴ ۳۳ ۴۲ ۸۸

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۲۱ : ۱۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

خواندنی از سراسر وب