نوار نقاله غلطکی

نوار نقاله غلطکی
نوار نقاله غلطکی
ساخت و فروش نوار نقاله غلطکی در انواع غلطک پلیمری و غلطک فلزی در انواع نوار نقاله غلتکی موتوردار و نوار نقاله غلطکی بدون موتور
نوار نقاله غلطکی بارهای سنگین و پالت مورد استفاده در صنایع بزرگ .
نوار نقاله های غلطکی در عرض های مختلف و طولهای گوناگون و همینطور غلطکهای نقاله فلزی و آهنی و استیل تولید می شوند.
آدرس
www.etraco.ir
info@etraco.ir
تلفن
56423101
56439524
56577880
09103939550
09103939560
09103939580
09103939590

خط ویژه فکس
89774749

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۹ : ۳۶ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.