استخدام پرستار کودک و سالمند و بیمار به صورت شبانه روزی(خانم)

استخدام پرستار کودک و سالمند و بیمار به صورت شبانه روزی خانم
استخدام پرستار کودک و سالمند و بیمار به صورت شبانه روزی(خانم)
استخدام پرستار کودک و سالمند

استخدام پرستار، بهیار، کمک بهیار و پرسنل مراقب , جهت نگهداری از کودک وسالمند ، شبانه روزی اشتغال فوری با حقوق ومزایای عالی امنیت شغلی ، کاملا تضمینی دعوت به همکاری مینماید.
محل خدمت : منازل معتبر سالمندان و بیماران طرف قرارداد مرکز تدبیرو بیمارستانهای سراسر تهران.
تاريخ شروع كار:همين امروز و پس از تكميل پرونده استخدامي و قبولي و صلاحديد هسته مرکزی گزينش
شيفتهاي كاري : شبانه روزي ميباشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۴۶ : ۰۵ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.