سمپاشی تضمینی ساس ،سوسک ریز المانی و.....همراه با ارائه ضمانت کتبی

سمپاشی تضمینی ساس ،سوسک ریز المانی و همراه با ارائه ضمانت کتبی
سمپاشی تضمینی ساس ،سوسک ریز المانی و.....همراه با ارائه ضمانت کتبی
09190325455 سمپاشی تضمینی ساس ،سوسک ریز المانی و.....همراه با ارائه ضمانت کتبی به مشتریان دارای مجوزرسمی وزارت بهداشت ،جایزه جهانی مدیریت اروپایی ،گواهی نامه IQSانگلستان،گواهی iso9001کیفیت ،iso 14001 محیطزیست ،ازشرکت bvفرانسه .همراه باتیم نخصصی دکترای حشرشناسی پزشکی ،داروسازی وسم شناسی ،کشاورزی ،اسیب شناسی پزشکی ،مهندسی بهداشت محیط ،مهندسی محیط زیست وپزشکی عمومی با 20سال تجربه علمی وعملی باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران وشیراز وشرکت سمپاشی orkinامریکا بااستفاده ازبهترین سموم ارگانیک بایر المان بدون بو وسمیت برای انسان ومحیطزیست بدون نیازبه شستشو وجابجایی اسباب واثاثیه وتعطیلی کار
هدف ما کنترل آفات ناقل بیماری بدون همراه با حفظ سلامتی انسان ومحیط زیست میباشد.
با مدیریت:خانم دکتر مسرور

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۵۵ : ۱۸ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.