اخذ نمایندگی مواداولیه و پروفرما و خرید از کارخانجات خارجی

اخذ نمایندگی مواداولیه و پروفرما و خرید از کارخانجات خارجی
اخذ نمایندگی مواداولیه و پروفرما و خرید از کارخانجات خارجی
- مشاوره در زمینه طراحی خطوط اولیه کارخانجات در زمینه های مختلف
- مشاوره وبهینه سازی فرآیندهای صنعتی کارخانجات و دستگاههای مورد نیاز
- مشاوره درجهت خرید وبازیافت مواد اولیه صنعتی
- مشاوره در جهت طراحی آزمایشگاه ها
- مشاوره درجهت بازیافت پسماندها و فاضلاب کارخانجات

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۰ : ۵۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.