دف و نى ، اجراى دف و نى زنده - اجراى مداح و نى - اجراى گروه موسيقى سنتى به همراه خواننده ، دف و نى براى مراسم ترحيم ، دف و نى براى وليمه ، دف و نى براى مراسم

دف و نى ، اجراى دف و نى زنده اجراى مداح و نى اجراى گروه موسيقى سنتى به همراه خواننده ، دف و نى براى مراسم ترحيم ، دف و نى براى وليمه ، دف و نى براى مراسم
دف و نى ، اجراى دف و نى زنده - اجراى مداح و نى - اجراى گروه موسيقى سنتى به همراه خواننده ، دف و نى براى مراسم ترحيم ، دف و نى براى وليمه ، دف و نى براى مراسم
اجراى دف و نى زنده - اجراى مداح و نى - اجراى گروه موسيقى سنتى به همراه خواننده و سازهاى سنتور، تار، عود، ديوان، سه تار، تمبك و .... ، دف و نى براى مراسم ترحيم ، وليمه ، عروسى ها و جشن ها ، اجراهاى ارگانى با بهترين كيفيت و قيمت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۵۷ : ۴۴ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.