ثبت ازدواج در تركيه

ثبت ازدواج در تركيه
ثبت ازدواج در تركيه
اگر زوجين هر دو ايرانى باشنديعنى فرد ايرانى با فرد ايرانى خارج ازكشور به خواهد ازدواج كند براى ثبت ازدواج بين المللى ازكشور ثالث كه بهترين گزينه كشور تركيه مى باشد استفاده مى كنندوبتبع ثبت ازدواج براى پيوستن به همسر واخذ اقامت كشورخارجى اقدام مى نمايند شرايط ومدارك وتوضيحات بيشتر را از طريق ادرس دفتر تهران و تلفن 02144257284 و يا از طريق E-paadib@yahoo.comويا باواتساپ وتلگرام به شماره 00905393446322 را تماس بگيريد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ ۴۷ : ۵۲ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.