خانمهایی که نیاز به کار مراقبت از بیمار دارند-تماس- =اعزام

خانمهایی که نیاز به کار مراقبت از بیمار دارند تماس اعزام
خانمهایی که نیاز به کار مراقبت از بیمار دارند-تماس- =اعزام
نیاز به نیروی خانم جهت مراقبت ونگهداری از بیمار وسالمند داریم عزیزانی که امادگی بکار دارند با مراجعه به موسسه پرستاری گلجم بصورت اعزام فوری اقدام میگردد

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران 66419216----66419286----: ----09125859981
حقوق مکفی -اعزام فوری البته با مدارک کامل چنانچه مراجعه نمایند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۶ : ۳۸ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.