دعوت به همکاری از پزشک عمومی

از یک نفر پزشک عمومی و یکنفر دندانپزشک جهت همکاری در درمانگاهی خصوصی در شهر یاسوج دعوت بعمل می اید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۴۲ : ۴۲ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.