رفع نم سرویس های بهداشتی

خدمات فنی و ساختمانی شهرسازان
اجرا،نظارت و پشتیبانی
بنایی و تعمیرات ساختمان
مصالح و حمل
تشخیص نم و رطوبت سرویس ها
رفع نم سرویس های بهداشتی بدون تخریب و عملیات بنایی
با ضمانت کتبی و عایق کاری نانو
تاسیسات و تخلیه چاه
لوله کشی و خدمات فنی
کیفیت رقابتی
عضو رسمی اتحادیه ساختمان
تمام نقاط و بازدید رایگان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۴۱ : ۱۳ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.