جوشکارحرفه ای لوله

جوشکارحرفه ای لوله وتاسیسات صنعتی وساختمانی هستم جویای کاروآماده همکاری درهرزمینه هستم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۴۱ : ۲۲ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.