چرخکار خانم مسلط به چرخ راسته صنعتی

چرخکار خانم مسلط به چرخ راسته صنعتی
چرخکار خانم مسلط به چرخ راسته صنعتی
تعدادی چرخکار خانم مسلط به چرخ راسته صنعتی (ماهر_نیمه ماهر) جهت دوخت عروسک درکارگاه تولید عروسک (ترمینال خاوران) بادرآمد خوب و بیمه تأمین اجتماعی در محیطی زنانه نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶ : ۴۱ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.