حسابداری مالی و مالیاتی

حسابداری مالی و مالیاتی
حسابداری مالی و مالیاتی
آماده همکاری بصورت پاره وقت
حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی
تهیه و ارسال گزارشات فصلی و اظهارنامه های مالیاتی
راه اندازی و اجرای سیستم مالی
6 سابقه امور حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴ : ۳۲ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.