پرداخت سرمایه در قبال سند ، طلا ، چک کارمندی ، ضمانتنامه بانکی ،

پرداخت سرمایه در قبال سند ، طلا ، چک کارمندی ، ضمانتنامه بانکی ،
پرداخت سرمایه در قبال سند ، طلا ، چک کارمندی ، ضمانتنامه بانکی ،
پرداخت سرمایه در قبال
1- طلا یکساعته با نرخ ماهیانه 4 درصد
2-سند 7 روزه ، با نرخ ماهیانه 5 درصد برای اسناد تهران و 6 درصد برای اسناد مسکونی شهرستان
3-چک کارمندی تهران با نرخ ماهیانه 5 درصد (به صورت بازپرداخت اصل فرع ، کف مدت اقساط ششماه و سقف 16 ماه و تا 5 برابر خالص دریافتی کارمند مربوطه )
4-ضمانتنامه بانکی فوری یکساعته

کارمزد من به عنوان واسطه ده الی 15 درصد(در ضمانتنامه بانکی کارمزد قابل مذاکره)
تا 90 درصد طلا (بدون چک ) و 100 درصد طلا (با چک) تا سقف 50 درصد ارزش ملک تهران و تا 40 درصد ملک اصفهان و تا 30 درصد ملک سایر شهرستانها
تا سقف ده درصد ارزش ملک صنعتی و کشاورزی
املاک کشاورزی به شرطی قابل قبول است که دارای سند ششدانگ , تک برگ دارای مجوز اب و در حال بهره برداری باشد
تا 100 درصد ضمانتنامه بانکی با نرخ 4 درصد و تا 70 درصد ارزش ضمانتنامه با نرخ سود 2.5 درصد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۰۱ : ۳۲ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.