اجاره سوله انبار کارگاه کارخانه در جاده مخصوص

اجاره سوله انبار در جاده مخصوص****
24000متر زمین 6000مترسوله700متر اداری 400آمپر برق مناسب انبار و تولید *****
15000متر زمین 2500متر سوله 500متر اداری 200آمپر برق مناسب انبار دارویی و غذایی*****
3500 متر زمین 1500متر سوله 500متر اداری 100آمپر برق مناسب انبار دارویی و غذایی******
2500متر زمین 1000متر سوله 100متر اداری 100آمپر برق مناسب انبار وتولید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ۲۶ : ۴۲ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.