انجام کلیه امور مالی و مالیاتی

انجام امور مالیاتی :
تحریر دفاتر قانونی - تنظیم تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی - تنظیم تهیه و ارسال اظهار نامه عملکرد - تنظیم تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق - تعیین حوزه مالیاتی و ثبت نام ارزش افزوده و انجام دفاعیه از دفاتر قانونی - انجام امور معوق مالیاتی - پیگیری برگه تشخیص و اعتراضات مالیاتی
انجام امور حسابداری :
ثبت اسناد - خرید نرم افزار حسابداری و کدینگ و راه اندازی سیستم - بستن حساب ها - تهیه ترازنامه - مشاوره مالی و مالیاتی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۵۵ : ۳۷ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.