ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شکستگی شیشه اتومبیل

اولین سازنده دستگاه. ترمیم شیشه اتومبیل در ایران.
-ترمیم ترک و سنگ خوردگی شیشه اتومبیل.
برطرف شدن شکست و انعکاس نوری.
-محو کنندگی حباب سنگ خوردگی.
-بدون پیاده کردن شیشه ماشین شما.
-جلوگیری از پیشروی.
ترک شیشه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ : ۲۶ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.