وارد کننده تجهیزات ایمنی جرثقیل و تاورکرین

وارد کننده تجهیزات ایمنی جرثقیل و تاورکرین
وارد کننده تجهیزات ایمنی جرثقیل و تاورکرین
ایسترو ماشین وارد کننده سیستم LMI برای جرثقیل و تاورکرین

LMI یا Load Moment Indicator سیستم ایمنی هوشمند کامپیوتری جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و حوادث ناشی از خطاهای عمدی یا سهوی اپراتوری مرتبط با بار برداری انواع جرثقیل و تاورکرین
**********************************************************
این سیستم بصورت لحظه ای پارامترهای ذیل را در نمایشگر نمایش می دهد:
وزن بار
وزن مجاز بار
گشتاور واقعی بار
فاصله قلاب روی بوم
ارتفاع قلاب از سطح زمین
**********************************************************
این سیستم دارای قابلیت های ذیل است :
قابلیت تعریف محدوده مجاز ارتفاع قلاب
قابلیت تعریف محدوده مجاز میزان گردش دستگاه
قابلیت تعریف محدوده مجاز موقعیت شاریون روی بوم دستگاه
قابلیت تعریف منحنی های مجاز باربرداری دستگاه و شرایط کاری
مجهز به چراغ هشدار وضعیت زرد و قرمز،آژیر در صورت گذر از وضعیت مجاز
ارسال فرمان قطع به مدار فرمان دستگاه در صورت گذر از منحنی مجاز باربرداری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۱ : ۴۴ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.