راننده باکامیونت 6 تن بغل بازشو

راننده با کامیونت 6 تن بغل بازشو جهت حمل مصالح ساختمان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۴۸ : ۴۵ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

راننده خاور

40ساله متاهل دارای خاور مبلی جویای کار و اماده همکاری با شرکتها و سازمانها

۰۹۱۲۳۵۹۴۷۹۹

* شریف بار *

* شریف بار * , راننده خاور 608 بدون ماشین , جهت‎ حمل اثاثیه منزل نیازمندیم …

شرق تهران ۷۷۱۲۶۵۱۳


روزنامه همشهری

راننده خاور و نیسان جهت کار

راننده خاور و نیسان جهت کار , باربری،ساکن شهرقدس‎،آدرس:شهر , قدس،شهرک ابریشم خ18متری …

۴۶۸۶۹۴۷۴


روزنامه همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , ( به پخش ) , از راننده کامیونت با شرایط ذیل , دعوت به همکاری می آورد , 1-حداقل …

فلاح ۰۹۰۱۹۷۵۶۱۲۶ ۸۷ - ۵۶۷۱۶۲۸۵ داخلي ۱۰۳


روزنامه همشهری

راننده خاور608

راننده خاور608 , جهت حمل اثاثیه منزل , باسابقه بارچینی ( ساکن شرق )

۷۷۵۸۴۶۵۰


روزنامه همشهری

راننده جهت کار با کامیونت

راننده جهت کار با کامیونت , نیازمندیم ، داشتن کارت , سلامت و هوشمند الزامیست

۰۹۱۲۴۳۶۱۰۵۶


روزنامه همشهری

تعدادی راننده خاور

تعدادی راننده خاور , بدون ماشین ، جهت کار در , بازارآهن شادآباد

۶۶۳۱۶۴۹۳


روزنامه همشهری

به دو راننده پایه 2

به دو راننده پایه 2 , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۹۲۳۲۸۴۸


روزنامه همشهری

راننده خاور 608 در اتوبار

راننده خاور 608 در اتوبار , جهت حمل اثاثیه منزل با , سابقه بارچینی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۵۳۴۲۹ - ۲۲۳۲۷۳۴۲


روزنامه همشهری

تعدادی راننده خاور

تعدادی راننده خاور , جهت کار در بارکش شهری , ( حافظ بار ) نیازمندیم

۵۵۱۶۸۳۲۹


روزنامه همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , ( به پخش ) , از راننده کامیونت با شرایط ذیل , دعوت به همکاری می آورد , 1-حداقل …

فلاح ۰۹۰۱۹۷۵۶۱۲۶ ۸۷ - ۵۶۷۱۶۲۸۵ داخلي ۱۰۳


روزنامه همشهری

* راننده خاور*

* راننده خاور* , با حقوق بالا و جای خواب , نیازمندیم ( اتوبار شمال )

۰۹۰۳۰۲۳۸۷۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی خاورکفی بغل بازشو

تعدادی خاورکفی بغل بازشو , با راننده جهت کار در باربری , نیازمندیم

۴۴۷۹۷۲۲۱


روزنامه همشهری

راننده جهت کار با

راننده جهت کار با , ایسوزو 5تن باضامن ، جهت , پخش موادغذائی ساکن شر ق تهران

۰۹۹۰۸۹۱۹۷۳۱


روزنامه همشهری

تعدادی راننده خاوربدون ماشین

تعدادی راننده خاوربدون ماشین , جهت کاردر بازارآهن شادآباد , نیازمندیم با ضامن معتبر …

تماس تا يکماه ۶۶۲۲۸۳۷۸


روزنامه همشهری

راننده بادسان مسقف

راننده بادسان مسقف , مدارک کامل , شرق تهران

۰۹۱۹۲۴۴۴۴۵۹


روزنامه همشهری

راننده پایه 2

راننده پایه 2 , با مدارک کامل جهت حمل بار , شهر و شهرستان شرق تهران

۷۷۳۲۱۹۴۷


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده

به تعدادی راننده , جهت اتوبار بین35 تا45 سال , حقوق عالی با جای خواب

۷۷۳۵۹۵۱۴


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده خاور

به تعدادی راننده خاور , بارکش شهری , نیازمندیم

۰۹۱۹۵۱۱۹۴۵۴


روزنامه همشهری

راننده با کامیون

راننده با کامیون , جهت پخش نوشیدنی , هافنبرگ , در تهران نیازمندیم , (ترجیحا ساکن کرج وغرب …

۰۹۱۲۳۷۷۳۹۴۷ ۰۲۶۳۲۳۱۹۷۵۷


روزنامه همشهری

راننده خاورجهت حمل سفال

راننده خاورجهت حمل سفال , درشهرتهران نیازمندیم‎ ترجیحا , ساکن محدوده قرچک ‎و ورامین …

۰۹۱۲۳۵۹۴۶۱۴


روزنامه همشهری

راننده با کامیون

راننده با کامیون , جهت پخش نوشیدنی , هافنبرگ , در تهران نیازمندیم , (ترجیحا ساکن کرج وغرب …

۰۹۱۲۳۷۷۳۹۴۷ ۰۲۶۳۲۳۱۹۷۵۷


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده خاور

به تعدادی راننده خاور , بارکش شهری , نیازمندیم

۰۹۱۹۵۱۱۹۴۵۴


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده

به تعدادی راننده , جهت اتوبار بین35 تا45 سال , حقوق عالی با جای خواب

۷۷۳۵۹۵۱۴


روزنامه همشهری

راننده جهت کار با

راننده جهت کار با , ایسوزو 5تن باضامن ، جهت , پخش موادغذائی ساکن شر ق تهران

۰۹۹۰۸۹۱۹۷۳۱


روزنامه همشهری

تعدادی خاورکفی بغل بازشو

تعدادی خاورکفی بغل بازشو , با راننده جهت کار در باربری , نیازمندیم

۴۴۷۹۷۲۲۱


روزنامه همشهری

تعدادی راننده خاوربدون ماشین

تعدادی راننده خاوربدون ماشین , جهت کاردر بازارآهن شادآباد , نیازمندیم با ضامن معتبر …

تماس تا يکماه ۶۶۲۲۸۳۷۸


روزنامه همشهری

راننده بادسان مسقف

راننده بادسان مسقف , مدارک کامل , شرق تهران

۰۹۱۹۲۴۴۴۴۵۹


روزنامه همشهری

راننده خاورجهت حمل سفال

راننده خاورجهت حمل سفال , درشهرتهران نیازمندیم‎ ترجیحا , ساکن محدوده قرچک ‎و ورامین …

۰۹۱۲۳۵۹۴۶۱۴


روزنامه همشهری

راننده پایه 2

راننده پایه 2 , با مدارک کامل جهت حمل بار , شهر و شهرستان شرق تهران

۷۷۳۲۱۹۴۷


روزنامه همشهری

* راننده خاور*

* راننده خاور* , با حقوق بالا و جای خواب , نیازمندیم ( اتوبار شمال )

۰۹۰۳۰۲۳۸۷۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی راننده خاور

تعدادی راننده خاور , جهت کار در بارکش شهری , ( حافظ بار ) نیازمندیم

۵۵۱۶۸۳۲۹


روزنامه همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , ( به پخش ) , از راننده کامیونت با شرایط ذیل , دعوت به همکاری می آورد , 1-حداقل …

فلاح ۰۹۰۱۹۷۵۶۱۲۶ ۸۷ - ۵۶۷۱۶۲۸۵ داخلي ۱۰۳


روزنامه همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , ( به پخش ) , از راننده کامیونت با شرایط ذیل , دعوت به همکاری می آورد , 1-حداقل …

فلاح ۰۹۰۱۹۷۵۶۱۲۶ ۸۷ - ۵۶۷۱۶۲۸۵ داخلي ۱۰۳


روزنامه همشهری

راننده بادسان مسقف

راننده بادسان مسقف , مدارک کامل , شرق تهران

۰۹۱۹۲۴۴۴۴۵۹


روزنامه همشهری

راننده خاور یدک کش

راننده خاور یدک کش , پمپ بتن بصورت شبانه روزی

۰۹۱۲۳۵۰۱۳۸۷ ۸۸۷۴۹۱۸۰


روزنامه همشهری

راننده خاورکمپرسی

راننده خاورکمپرسی , ترجیحا ساکن شرق , باحقوق مکفی

۰۹۱۲۲۹۸۴۷۷۱


روزنامه همشهری

راننده خاور608

راننده خاور608 , جهت حمل اثاثیه منزل , باسابقه بارچینی ( ساکن شرق )

۷۷۵۸۴۶۵۰


روزنامه همشهری

راننده کمپرسی

راننده کمپرسی , با گواهینامه پایه دو , با چند سال سابقه رانندگی کمپرسی

۷۷۳۳۸۵۰۶


روزنامه همشهری

تعدادی راننده با وانت،مزدا

تعدادی راننده با وانت،مزدا , نیسان جهت کاردرباربری چوب و , MDFنیازمندیم(محدوده خاوران) …

۳۳۲۸۰۰۰۳ و ۰۹۳۹۲۰۷۷۹۲۲


روزنامه همشهری

راننده بدون ماشین

راننده بدون ماشین , جهت پراید 94(دراختیار) , با ضامن معتبر نیازمندیم

۰۹۳۵۹۶۴۳۹۷۲


روزنامه همشهری

راننده کامیونت جهت

راننده کامیونت جهت , اتوبار ترجیحا ساکن , شهرک ولیعصر نیازمندیم

۰۹۱۲۴۴۲۲۳۸۸


روزنامه همشهری

راننده کامیونت و نیسان

راننده کامیونت و نیسان , حداقل35ساله-حقوق بالا + بیمه , با جای خواب « اطلس بار »

۲۶۱۵۱۳۱۸


روزنامه همشهری

به یک راننده خاور

به یک راننده خاور , جهت کار در اتوبار , با درآمد عالی نیازمندیم

۰۹۱۹۶۷۸۷۳۸۴


روزنامه همشهری

‎# اتوبار سلامت #

‎# اتوبار سلامت # , راننده خاور با جای خواب , نیازمندیم

۵۵۲۵۱۷۵۸ و ۸۸۳۰۲۶۴۸


روزنامه همشهری

راننده پایه 2

راننده پایه 2 , برای بادسان , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۰۳۱۹۶۷


روزنامه همشهری

راننده پایه دوم

راننده پایه دوم , با تجربه رانندگی ایسوزو , سن 30سال ، دیپلمه , (ترجیحا" غرب تهران) , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۴۷۴۲۲۵


روزنامه همشهری

* شریف بار *

* شریف بار * , راننده خاور 608 بدون ماشین , جهت‎ حمل اثاثیه منزل نیازمندیم …

شرق تهران ۷۷۱۲۶۵۱۳


روزنامه همشهری

راننده خاور608

راننده خاور608 , جهت حمل اثاثیه منزل , باسابقه بارچینی ( ساکن شرق )

۷۷۵۸۴۶۵۰


روزنامه همشهری

راننده خاور جهت اتوبار

راننده خاور جهت اتوبار , محدوده جنوب شرق تهران ,

۳۳۸۷۲۸۱۳ - ۳۳۸۷۲۸۱۲


روزنامه همشهری

به یک نفر راننده مجرب

به یک نفر راننده مجرب , خاور شیفت شب , محدوده شرق تهران نیازمندیم

۰۹۰۳۱۱۴۲۴۳۳


روزنامه همشهری

به یک راننده کامیونت

به یک راننده کامیونت , باسابقه در بارکش شهری , محدوده غرب تهران نیازمندیم.

۸۸۵۷۸۹۹۵


روزنامه همشهری

تعدادی راننده خاور

تعدادی راننده خاور , بدون ماشین ، جهت کار در , بازارآهن شادآباد

۶۶۳۱۶۴۹۳


روزنامه همشهری

راننده خاور با سابقه کار

راننده خاور با سابقه کار , جهت اتوبار , ساکن منطقه 16

۵۵۳۲۶۸۷۴


روزنامه همشهری

راننده با سابقه جهت کار

راننده با سابقه جهت کار , با خودروسوارساکن تهران , (کارت سلامت و هوشمند الزامیست)

۰۹۱۲۴۳۶۱۰۵۶


روزنامه همشهری

راننده 6تن جهت پخش

راننده 6تن جهت پخش , مویرگی با مدارک کامل , ترجیحاساکن جنوب تهران،تماس 2روز

۰۹۱۲۳۰۷۲۷۹۵


روزنامه همشهری

راننده با کامیونت مسقف

راننده با کامیونت مسقف , 30 / 5 طول 80 / 2 ارتفاع , با در آمد عالی

۰۹۱۲۸۹۲۰۷۴۸


روزنامه همشهری

شرکت پخش به تعدادی راننده

شرکت پخش به تعدادی راننده , مجرب(ایسوزو)باضامن معتبر , نیازمنداست ، تماس تا1هفته

۴۴۰۶۹۰۵۶ ـ ۴۴۰۴۳۵۳۰


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده جهت کار

به تعدادی راننده جهت کار , با کامیون ایسوزو با , مدارک کامل نیازمندیم

۰۹۳۹۷۳۷۷۸۷۹


روزنامه همشهری

به یک راننده خاور پایه 2

به یک راننده خاور پایه 2 , جهت کار در شهر تهران , ترجیحا شرق تهران نیازمندیم

۰۹۱۲۲۲۵۵۰۸۵


روزنامه همشهری

راننده خاور باتجربه

راننده خاور باتجربه , ( تانکر آبیاری فضای سبز ) , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۱۶۳۶۷۶


روزنامه همشهری

راننده بادسان

راننده بادسان , مدارک کامل , شرق تهران

۰۹۱۹۲۴۴۴۴۵۹


روزنامه همشهری

راننده و کمک راننده جهت

راننده و کمک راننده جهت , پخش مواد غذایی , محدوده احمدآباد مستوفی

۰۹۳۷۴۶۳۵۸۰۶


روزنامه همشهری

راننده کامیونت ایسوزو 5 تن

راننده کامیونت ایسوزو 5 تن , محدوده آرژانتین , نیازمندیم

۸۸۶۴۹۶۱۳


روزنامه همشهری

« شرکت عالیس »

« شرکت عالیس » , راننده ایسوزو6تن وتحویل دهنده , آشنابه مناطق تهران،زیر35سال

(حوالي يافت آباد) ۶۶۷۹۶۹۸۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی