بازاریاب تلفنی و حضوری، پاره وقت و تمام وقت

چنانچه روابط عمومی قوی دارید، و میتوانید کارتان را تاحصول نتیجه پیگیری کنید، حتی در منزلتان هم میتوانید همکار ما باشید. دانشجویان دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی، و رشته های وابسته به پزشکی و تمام افرادی که میتوانند با مدیریت بیمارستانها و مطب پزشکان ارتباط برقرار کنند میتوانند با ما همکاری کنند. سابقه فروشندگی و بازاریابی امتیاز محسوب میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ۴۲ : ۵۲ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.